Search form

1 โครินธ์ 2:13

13จาอั้น ต๋อน​ตี้​หมู่​เฮา​อธิบาย​เรื่อง​พระเจ้า​หื้อ​กับ​คน​ตี้​มี​พระวิญญาณ​อยู่​ตวย หมู่​เฮา​ก็​ได้​ใจ๊​ถ้อยกำ​ตี้​พระวิญญาณ​สอน​เฮา บ่ใจ้​กำสอน​ตี้​มา​จาก​สติ​ปั๋ญญา​ของ​คน