Search form

1 โครินธ์ 2:14

14คน​ตี้​บ่มี​พระวิญญาณ​ของ​พระเจ้า​ก็​ยอมฮับ​สิ่ง​ต่างๆ ตี้​พระวิญญาณ​เปิด​เผย​หื้อ​ฮู้​บ่ได้ เขา​หัน​ว่า​เป๋น​เรื่อง​ง่าว​กับ​เขา​ก็​บ่เข้าใจ๋​สิ่ง​หมู่​นี้ ย้อน​เขา​บ่มี​พระวิญญาณ​จ้วย​หื้อ​เข้าใจ๋