Search form

1 โครินธ์ 2:15

15แต่​คน​ตี้​มี​พระวิญญาณ​อยู่​ตวย​ก็​จะ​ตัดสิน​ได้​กู้​เรื่อง แต่​บ่มี​ใผ​ตัดสิน​เขา​ได้​ย้อน​ใน​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า