Search form

1 โครินธ์ 2:4

4กำ​อู้​กับ​กำ​เตสนา​ของ​ข้าพเจ้า​ก็​บ่ใจ้​กำ​ตี้​ใจ๊​ปั๋ญญา​มา​จั๊ก​จู๋ง​หมู่​ต้าน แต่​เป๋น​ก๋าน​สำแดง​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระวิญญาณ