Search form

1 โครินธ์ 2:9

9อย่าง​ตี้​มี​เขียน​ใน​พระคัมภีร์​ว่า

“สิ่ง​ตี้​ต๋า​ของ​คน​บ่เกย​หัน

กับ​หู​บ่เกย​ได้ยิน​กาว่า​คน​กึ๊ด​บ่เถิง​ว่า​จะ​เกิด​ขึ้น

ก็​เป๋น​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​ได้​เกียม​ไว้​แล้ว​สำหรับ​คน​ตี้​ฮัก​พระองค์”