Search form

1 โครินธ์ 3

ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระคริสต์

1ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย ข้าพเจ้า​ได้​อู้​กับ​หมู่​ต้าน​อย่าง​อู้​กับ​คน​ตี้​มี​พระวิญญาณ​บ่ได้ แต่​ต้อง​อู้​เหมือน​อย่าง​อู้​กับ​คน​ตี้​ใจ๊​จีวิต​ต๋าม​โลก​นี้ หมู่​ต้าน​เป๋น​เหมือน​หละอ่อน​หน้อย​ใน​พระคริสต์ 2ข้าพเจ้า​ต้อง​ใจ๊​น้ำนม​เลี้ยง​หมู่​ต้าน​แตน​ของกิ๋น​แข็ง ย้อน​ตะก่อน​หมู่​ต้าน​ยัง​กิ๋น​บ่ได้​เตื้อ จ๋น​บ่าเดี่ยว​นี้​หมู่​ต้าน​ก็​ยัง​กิ๋น​ของกิ๋น​แข็ง​นี้​บ่ได้​เตื้อ 3ย้อน​หมู่​ต้าน​ยัง​ใจ๊​จีวิต​ต๋าม​โลก​นี้​อยู่ คือ ขอย​กั๋น ผิดหัว​กั๋น เซิ่ง​เยียะ​หื้อ​ฮู้​ว่า​หมู่​ต้าน​ยัง​ใจ๊​จีวิต​อย่าง​คน​บาป​ทั่วไป​อยู่​บ่ใจ้​กา 4ย้อน​เมื่อ​มี​คน​นึ่ง​อู้​ว่า “ข้าพเจ้า​เป๋น​ลูกศิษย์​ของ​เปาโล” แหม​คน​ก็​อู้​ว่า “ข้าพเจ้า​เป๋น​ลูกศิษย์​ของ​อปอลโล” จาอี้ หมู่​ต้าน​ก็​เป๋น​เหมือน​คน​ทั่วไป​ใน​โลก​นี้​บ่ใจ้​กา

5อปอลโล​เป๋น​ใผ เปาโล​เป๋น​ใผ ก็​เป๋น​ก้า​ผู้​ฮับใจ๊​ตี้​สอน​หมู่​ต้าน​หื้อ​เจื้อ ต่าง​คน​ก็​ต่าง​เยียะ​หน้าตี้​ของ​ตั๋ว​ต๋าม​ตี้​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​มอบ​หื้อ 6ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​ปูก อปอลโล​เป๋น​คน​หด​น้ำ แต่​พระเจ้า​เป๋น​ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​เติบใหญ่​ขึ้น 7ย้อน​จาอั้น ตึง​คน​ปูก ตึง​คน​หด​น้ำ ก็​บ่ได้​สำคัญ​อะหยัง แต่​ผู้​ตี้​สำคัญ​แต๊ๆ คือ​พระเจ้า​ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​เติบใหญ่​เน่อ 8ส่วน​คน​ปูก​กับ​คน​หด​น้ำ​ก็​มี​เป้าหมาย​เดียว​กั๋น แต่​ละ​คน​ก็​ได้ฮับ​รางวัล​ต๋าม​งาน​ตี้​ตั๋ว​ได้​เยียะ 9ย้อน​ว่า​เฮา​ต่าง​คน​ต่าง​ก็​ฮ่วม​ฮับใจ๊​เปื้อ​พระเจ้า หมู่​ต้าน​เป๋น​เหมือน​โต้ง​ของ​พระเจ้า กับ​เป๋น​เหมือน​ตึก​ของ​พระองค์

10ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​ได้​หื้อ​พระคุณ​กับ​ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า​เป๋น​เหมือน​สล่า​ตี้​มี​ประสบก๋ารณ์​นัก​ตี้​ได้​วาง​ฐาน​ไว้ แล้ว​ก็​มี​แหม​คน​มา​ก่อ​ขึ้น​ต่อ​จาก​ฐาน​นั้น แต่​ละ​คน​ก็​จะ​ต้อง​หละวัง​หื้อ​ดี​ว่า​จะ​ก่อ​ขึ้น​จาใด 11ฐาน​ตี้​วาง​ไว้​แล้ว​นั้น​คือ​พระเยซู​คริสต์ จะ​บ่มี​ใผ​วาง​ฐาน​อย่าง​อื่น​ได้​แหม 12ถ้า​บาง​คน​ใจ๊ คำ เงิน เพชรพลอย ไม้ หญ้า กาว่า เฟียง ก่อ​บน​ฐาน​นี้ 13เฮา​ก็​จะ​ได้​หัน​ผล​งาน​ของ​แต่​ละ​คน​ใน​วัน​ตัดสิน​ลงโต้ษ​บาป​นั้น ย้อน​ใน​วัน​นั้น​ไฟ​จะ​เปิดเผย​หื้อ​กู้​คน​ได้​หัน กับ​จะ​พิสูจน์​ว่า​ผล​งาน​ของ​แต่​ละ​คน​เป๋น​จาใด 14ถ้า​ผล​งาน​ของ​ใผ​ตี้​ก่อ​ขึ้น​บน​ฐาน​นั้น ทน​ไฟ​นี้​ได้ เขา​ก็​จะ​ได้ฮับ​รางวัล 15แต่​ถ้า​ผล​งาน​ของ​ใผ​โดน​ไฟ​เผา​ไหม้​ไป​เหีย คน​นั้น​ก็​จะ​บ่ได้ฮับ​รางวัล ส่วน​ตั๋ว​เขา​รอด​ได้​ก็​แต๊ แต่​จะ​รอด​อย่าง​คน​ล่น​หนี​จาก​ไฟ​เต้าอั้น

16หมู่​ต้าน​ฮู้​แล้ว​บ่ใจ้​กา ว่า​หมู่​ต้าน​เป๋น​พระวิหาร​ของ​พระเจ้า กับ​พระวิญญาณ​ของ​พระเจ้า​ก็​อยู่​ใน​ตั๋ว​ของ​หมู่​ต้าน 17ถ้า​ใผ​ทำลาย​พระวิหาร​ของ​พระเจ้า พระเจ้า​ก็​จะ​ทำลาย​เขา ย้อน​ว่า​พระวิหาร​ของ​พระเจ้า​นั้น​ศักดิ์สิทธิ์ แล้ว​ตั๋ว​ของ​หมู่​ต้าน​เอง​ก็​เป๋น​พระวิหาร​ของ​พระองค์

18บ่ดี​จุ​ตั๋ว​เก่า​เน่อ ถ้า​ใผ​คน​ใด​ใน​หมู่​ต้าน​กึ๊ด​ว่า​ตั๋ว​เป๋น​คน​หลวก​ต๋าม​ตาง​ของ​โลก​นี้ ก็​หื้อ​คน​นั้น​ถือ​ว่า​ตั๋ว​เป๋น​คน​ง่าว​เหีย เปื้อ​จะ​ได้​เป๋น​คน​หลวก​แต๊ๆ 19ย้อน​ว่า​สิ่ง​ตี้​คน​ถือ​ว่า​หลวก​นั้น พระเจ้า​หัน​ว่า​เป๋น​ความ​ง่าว อย่าง​ตี้​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า “พระเจ้า​ใจ๊​ปั๋ญญา​ของ​คน​หลวก​เป๋น​กับดัก​มัด​ตั๋ว​เขา​เอง” 20กับ​มี​เขียน​ไว้​แหม​ว่า “พระเจ้า​ฮู้​ว่า​กำกึ๊ด​ของ​คน​หลวก​นั้น​บ่มี​ประโยชน์” 21จาอั้น บ่ดี​หื้อ​ใผ​ยก​คน​นั้น​คน​นี้​มา​อวด​กั๋น​เน่อ ย้อน​ว่า​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ก็​เป๋น​ของ​หมู่​ต้าน​อยู่​แล้ว 22บ่ว่า​จะ​เป๋น​เปาโล อปอลโล เคฟาส โลก​นี้ จีวิต​กาว่า​ความ​ต๋าย บ่าเดี่ยวนี้​กาว่า​ปายหน้า กู้​สิ่ง​ก็​เป๋น​ของ​หมู่​ต้าน​นั้น​นะ 23กับ​หมู่​ต้าน​ก็​เป๋น​ของ​พระคริสต์ กับ​พระคริสต์​ก็​เป๋น​ของ​พระเจ้า