Search form

1 โครินธ์ 3:1

ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระคริสต์

1ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย ข้าพเจ้า​ได้​อู้​กับ​หมู่​ต้าน​อย่าง​อู้​กับ​คน​ตี้​มี​พระวิญญาณ​บ่ได้ แต่​ต้อง​อู้​เหมือน​อย่าง​อู้​กับ​คน​ตี้​ใจ๊​จีวิต​ต๋าม​โลก​นี้ หมู่​ต้าน​เป๋น​เหมือน​หละอ่อน​หน้อย​ใน​พระคริสต์