Search form

1 โครินธ์ 3:13

13เฮา​ก็​จะ​ได้​หัน​ผล​งาน​ของ​แต่​ละ​คน​ใน​วัน​ตัดสิน​ลงโต้ษ​บาป​นั้น ย้อน​ใน​วัน​นั้น​ไฟ​จะ​เปิดเผย​หื้อ​กู้​คน​ได้​หัน กับ​จะ​พิสูจน์​ว่า​ผล​งาน​ของ​แต่​ละ​คน​เป๋น​จาใด