Search form

1 โครินธ์ 3:16

16หมู่​ต้าน​ฮู้​แล้ว​บ่ใจ้​กา ว่า​หมู่​ต้าน​เป๋น​พระวิหาร​ของ​พระเจ้า กับ​พระวิญญาณ​ของ​พระเจ้า​ก็​อยู่​ใน​ตั๋ว​ของ​หมู่​ต้าน