Search form

1 โครินธ์ 3:17

17ถ้า​ใผ​ทำลาย​พระวิหาร​ของ​พระเจ้า พระเจ้า​ก็​จะ​ทำลาย​เขา ย้อน​ว่า​พระวิหาร​ของ​พระเจ้า​นั้น​ศักดิ์สิทธิ์ แล้ว​ตั๋ว​ของ​หมู่​ต้าน​เอง​ก็​เป๋น​พระวิหาร​ของ​พระองค์