Search form

1 โครินธ์ 3:18

18บ่ดี​จุ​ตั๋ว​เก่า​เน่อ ถ้า​ใผ​คน​ใด​ใน​หมู่​ต้าน​กึ๊ด​ว่า​ตั๋ว​เป๋น​คน​หลวก​ต๋าม​ตาง​ของ​โลก​นี้ ก็​หื้อ​คน​นั้น​ถือ​ว่า​ตั๋ว​เป๋น​คน​ง่าว​เหีย เปื้อ​จะ​ได้​เป๋น​คน​หลวก​แต๊ๆ