Search form

1 โครินธ์ 3:3

3ย้อน​หมู่​ต้าน​ยัง​ใจ๊​จีวิต​ต๋าม​โลก​นี้​อยู่ คือ ขอย​กั๋น ผิดหัว​กั๋น เซิ่ง​เยียะ​หื้อ​ฮู้​ว่า​หมู่​ต้าน​ยัง​ใจ๊​จีวิต​อย่าง​คน​บาป​ทั่วไป​อยู่​บ่ใจ้​กา