Search form

1 โครินธ์ 4

ก๋าน​ของ​อัครทูต

1หื้อ​หมู่​ต้าน​ถือ​ว่า​เฮา​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​พระคริสต์ เป๋น​ผู้​ตี้​ได้ฮับ​มอบหมาย​หื้อ​ผ่อกอย​ข้อล้ำเลิ็ก ​ของ​พระเจ้า 2ผู้​ตี้​ได้ฮับ​มอบหมาย​หน้าตี้​นี้​ต้อง​เป๋น​คน​ตี้​ไว้​ใจ๋​ได้ 3ส่วน​ตั๋ว​ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า​บ่ได้​สนใจ๋​ว่า​หมู่​ต้าน​กาว่า​ใผ​คน​ใด​จะ​ตัดสิน​ข้าพเจ้า​จาใด แม้แต่​ตั๋ว​ข้าพเจ้า​เอง​ก็​ยัง​บ่ได้​ตัดสิน​เลย​ว่า​ตั๋วเอง​เป๋น​จาใด 4จิต​สำนึก​ของ​ข้าพเจ้า​บอก​ว่า​ข้าพเจ้า​บ่ได้​เยียะ​อะหยัง​ผิด แต่​นี่​ก็​บ่ได้​หมายความ​ว่า​ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​บริสุทธิ์​ผุดผ่อง ผู้​ตี้​จะ​ตัดสิน​ข้าพเจ้า​ได้​คือ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เต้าอั้น 5จาอั้น​ฟั่ง​ตัดสิน​อะหยัง​เตื้อ​ก่อน​จะ​เถิง​เวลา หื้อ​ถ้า​จ๋น​กว่า​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​จะ​มา แล้ว​พระองค์​จะ​เปิดเผย​ความ​ลับ​ตี้​ซ่อน​อยู่​ใน​ตี้​มืด​ออก​มา กับ​จะ​เปิดเผย​สิ่ง​ตี้​อยู่​ใน​ใจ๋​ของ​กู้​คน​หื้อ​ฮู้​หื้อ​หัน เถิง​ต๋อน​นั้น​แต่​ละ​คน​จะ​ได้​ฮับ​กำ​ยกย่อง​จาก​พระเจ้า​ต๋าม​ตี้​เขา​สมควร​จะ​ได้ฮับ

6ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย ข้าพเจ้า​ได้​ยก​อปอลโล​กับ​ตั๋ว​ข้าพเจ้า​มา​เป๋น​ตั๋วอย่าง เปื้อ​จะ​เป๋น​ประโยชน์​กับ​หมู่​ต้าน หื้อ​หมู่​ต้าน​เฮียน​ฮู้​ความหมาย​ของ​กำ​อู้​ตี้​ว่า “ห้าม​เยียะ​เกิ๋น​กว่า​ตี้​พระคัมภีร์​ได้​เขียน​ไว้” เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​บ่หยิ่ง​ใน​ก๋าน​ยก​คน​นึ่ง​ไป​ข่ม​แหม​คน​นึ่ง 7ใผ​ยก​ต้าน​หื้อ​ดี​เหลือ​คน​อื่น มี​อะหยัง​พ่อง​ตี้​ต้าน​บ่ได้ฮับ​มา​จาก​พระเจ้า ถ้า​ต้าน​ได้ฮับ​กู้​สิ่ง​มา​จาก​พระเจ้า​แล้ว เป๋น​จาใด​ต้าน​อวด​เหมือน​กับ​ว่า​ต้าน​เซาะ​มา​ได้​คน​เดียว

8หมู่​ต้าน​มี​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ตี้​ต้องก๋าน​แล้ว​เน่อ หมู่​ต้าน​ร่ำรวย​แล้ว กับ​เป๋น​กษัตริย์​โดย​บ่ต้อง​มี​เฮา​แล้ว ขอ​หื้อ​เป๋น​จาอั้น​แต๊ๆ เต๊อะ เฮา​จะ​ได้​เป๋น​กษัตริย์​ฮ่วม​ปกครอง​กับ​หมู่​ต้าน​ตวย 9ย้อน​ข้าพเจ้า​กึ๊ด​ว่า พระเจ้า​จัด​หมู่​เฮา​ผู้​เป๋น​อัครทูต​ไว้​เป๋น​ลำดับ​สุดต๊าย เหมือน​อย่าง​ผู้​ตี้​ถูก​ตัดสิน​ลง​โต้ษ​เถิง​ต๋าย เฮา​ก๋าย​เป๋น​เป้า​สายต๋า​ตี้​หมู่​ทูตสวรรค์​กับ​คน​ตึง​ใคว่​โลก​ปัก​ต๋า​ผ่อ 10เฮา​เป๋น​คน​ง่าว​ย้อน​หัน​แก่​พระคริสต์ แต่​หมู่​ต้าน​เป๋น​คน​มี​ปั๋ญญา​ใน​พระคริสต์ เฮา​ขี้เปี้ย ส่วน​หมู่​ต้าน​มี​ก๋ำลัง หมู่​ต้าน​มี​หน้า​มี​ต๋า แต่​เฮา​ถูก​คน​ดู​ถูก​ดู​แควน 11จ๋น​ต๋อน​นี้​เฮา​ก็​ยัง​อด​อยาก​ปาก​แห้ง เสื้อผ้า​ก็​ปุด​หวาก โดน​เขา​บุบ​เขา​ตี๋ บ่มี​บ้าน​ตี้​จะ​อยู่ 12เฮา​เยียะ​ก๋าน​เอา​แฮง​เข้า​ตุ๊บ​เข้า​ต๋ำ​เปื้อ​หากิ๋น เมื่อ​ใผ​แจ้งด่า​เฮา เฮา​ก็​ปั๋น​ปอน​หื้อ​เขา เมื่อ​ถูก​ค่ำ​เฮา​ก็​อด​เอา 13เมื่อ​ถูก​คน​อื่น​ใส่​ฮ้าย​ป้าย​สี เฮา​ก็​อู้​กับ​เขา​ดีๆ ใน​โลก​นี้​เฮา​เป๋น​เหมือน​กระโถน​ของ​โลก เป๋น​เหมือน​ของ​เหลือเดน​จ๋น​เถิง​บ่าเดี่ยว​นี้

14ข้าพเจ้า​บ่ได้​เขียน​ข้อความ​หมู่​นี้​เปื้อ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ขาย​ขี้​หน้า แต่​เขียน​มา​เปื้อ​สอน​หมู่​ต้าน​ตี้​เป๋น​เหมือน​ลูก​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก 15เถิงแม้​ว่า​หมู่​ต้าน​จะ​มี​ปี้​เลี้ยง​ใน​หมู่​ผู้เจื้อ​เป๋น​หมื่น แต่​หมู่​ต้าน​มี​ป้อ​คน​เดียว​เน่อ ย้อน​ว่า​ข้าพเจ้า​ได้​เป๋น​ป้อ​ของ​หมู่​ต้าน​โดย​อำนาจ​ของ​พระเยซู​คริสต์ ต๋อน​ตี้​บอก​ข่าวดี​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฟัง 16จาอั้น​ข้าพเจ้า​วิงวอน​ขอ​หื้อ​หมู่​ต้าน​เยียะ​ต๋าม​ข้าพเจ้า 17ข้าพเจ้า​ใจ๊​ทิโมธี​ตี้​เป๋น​เหมือน​ลูก​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก​ไป​หา​ก็​ย้อน​เหตุ​นี้​เนาะ เขา​เป๋น​คน​ซื่อสัตย์​ต่อ​พระเจ้า เขา​จะ​เตื๋อน​หมู่​ต้าน​ว่า​ข้าพเจ้า​ใจ๊​จีวิต​ตี้​มี​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระคริสต์​จาใด ต๋าม​ตี้​ข้าพเจ้า​ได้​สอน​ใน​คริสตจักร​กู้ๆ ตี้ 18มี​บาง​คน​ใน​หมู่​ต้าน​อวด​ดี กึ๊ด​ว่า​ข้าพเจ้า​จะ​บ่ไป​หา​หมู่​ต้าน​แหม 19แต่​ถ้า​เป๋น​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า​แล้ว ข้าพเจ้า​จะ​มา​หา​หมู่​ต้าน​เวยๆ นี้ แล้ว​ข้าพเจ้า​จะ​ได้​ฮู้​ว่า​คน​หยิ่ง​ผยอง​หมู่​นี้​มี​ก้า​กำ​อู้​บ่ดาย กาว่า มี​ฤทธิ์​อำนาจ​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า​แต๊ๆ 20ย้อน​ว่า​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​บ่ได้​ขึ้น​อยู่​กับ​กำ​อู้ แต่​ขึ้น​อยู่​กับ​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระองค์ 21หมู่​ต้าน​จะ​เอา​จาใด จะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ก๋ำ​ไม้แส้​มา​หวด​หมู่​ต้าน กาว่า​จะ​หื้อ​มา​หา​หมู่​ต้าน​โดย​ความ​ฮัก กับ​อย่าง​สุภาพ​อ่อนโยน