Search form

1 โครินธ์ 4:13

13เมื่อ​ถูก​คน​อื่น​ใส่​ฮ้าย​ป้าย​สี เฮา​ก็​อู้​กับ​เขา​ดีๆ ใน​โลก​นี้​เฮา​เป๋น​เหมือน​กระโถน​ของ​โลก เป๋น​เหมือน​ของ​เหลือเดน​จ๋น​เถิง​บ่าเดี่ยว​นี้