Search form

1 โครินธ์ 4:19

19แต่​ถ้า​เป๋น​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า​แล้ว ข้าพเจ้า​จะ​มา​หา​หมู่​ต้าน​เวยๆ นี้ แล้ว​ข้าพเจ้า​จะ​ได้​ฮู้​ว่า​คน​หยิ่ง​ผยอง​หมู่​นี้​มี​ก้า​กำ​อู้​บ่ดาย กาว่า มี​ฤทธิ์​อำนาจ​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า​แต๊ๆ