Search form

1 โครินธ์ 4:21

21หมู่​ต้าน​จะ​เอา​จาใด จะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ก๋ำ​ไม้แส้​มา​หวด​หมู่​ต้าน กาว่า​จะ​หื้อ​มา​หา​หมู่​ต้าน​โดย​ความ​ฮัก กับ​อย่าง​สุภาพ​อ่อนโยน