Search form

1 โครินธ์ 4:6

6ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย ข้าพเจ้า​ได้​ยก​อปอลโล​กับ​ตั๋ว​ข้าพเจ้า​มา​เป๋น​ตั๋วอย่าง เปื้อ​จะ​เป๋น​ประโยชน์​กับ​หมู่​ต้าน หื้อ​หมู่​ต้าน​เฮียน​ฮู้​ความหมาย​ของ​กำ​อู้​ตี้​ว่า “ห้าม​เยียะ​เกิ๋น​กว่า​ตี้​พระคัมภีร์​ได้​เขียน​ไว้” เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​บ่หยิ่ง​ใน​ก๋าน​ยก​คน​นึ่ง​ไป​ข่ม​แหม​คน​นึ่ง