Search form

1 โครินธ์ 5:7

7หื้อ​ล้าง​เจื๊อ​เก่า​นี้​ออก​ไป​เหีย เปื้อ​ต้าน​จะ​เป๋น​คน​บริสุทธิ์​เหมือน​แป้ง​เข้าหนมปัง​ก้อน​ใหม่ ตี้​บ่มี​เจื๊อ​สูน​อยู่​อย่าง​ตี้​ต้าน​เป๋น ย้อน​พระคริสต์​ผู้​เป๋น​ลูก​แกะ​สำหรับ​งาน​ปัสกา ถูก​ฆ่า​ปู่จา​แล้ว