Search form

1 โครินธ์ 5:8

8จาอั้น หื้อ​เฮา​ฮักษา​งาน​ปัสกา โดย​บ่ใจ๊​เจื๊อ​เข้าหนมปัง​เก่า​แห่ง​ความ​บ่ดี​น่า​ขี้จ๊ะ แต่​โดย​ใจ๊​เข้าหนมปัง​ตี้​บ่มี​เจื๊อ​อะหยัง คือ​เข้าหนมปัง​ตี้​บริสุทธิ์​กับ​ซื่อสัตย์