Search form

1 โครินธ์ 6:10

10คน​ขี้ลัก คน​ขี้โลภ คน​ขี้เมา คน​อู้​ใส่​ฮ้าย​ป้าย​สี​คน​อื่น คน​ขี้โก๋ง คน​หมู่​นี้​เนาะ​จะ​บ่มี​วัน​ได้​ส่วน​แบ่ง​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า