Search form

1 โครินธ์ 6:13

13บาง​คน​อู้​ว่า “ของกิ๋น​ก็​มี​สำหรับ​ต๊อง กับ​ต๊อง​ก็​มี​ไว้​สำหรับ​ของกิ๋น” ก็​แต๊​อยู่ แต่​พระเจ้า​จะ​ทำลาย​ตึง​สอง​อย่าง​นี้​ไป ตั๋ว​ของ​เฮา​นั้น​ก็​บ่ได้​มี​ไว้​สำหรับ​ก๋าน​เยียะ​บาป​ตาง​เพศ แต่​มี​ไว้​สำหรับ​ฮับใจ๊​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า กับ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ก็​มี​ไว้​สำหรับ​ปกครอง​ตั๋ว​ของ​เฮา