Search form

1 โครินธ์ 6:15

15หมู่​ต้าน​ฮู้​แล้ว​บ่ใจ้​กา ว่า​ตั๋ว​ของ​หมู่​ต้าน​เป๋น​ส่วน​ต่างๆ ของ​ตั๋ว​พระคริสต์ ย้อน​จาอั้น ข้าพเจ้า​จะ​เอา​ส่วน​นึ่ง​ส่วน​ใด​ของ​พระคริสต์​ไป​ฮ่วม​หลับนอน​กับ​แม่ญิง​ขาย​ตั๋ว​กา ห้าม​หื้อ​เป๋น​จาอั้น​เน่อ