Search form

1 โครินธ์ 6:16

16หมู่​ต้าน​บ่ฮู้​กา ว่า​ป้อจาย​ตี้​ฮ่วม​หลับนอน​กับ​แม่ญิง​ขาย​ตั๋ว​ก็​ก๋าย​เป๋น​คนๆ เดียว​กั๋น​กับ​นาง ย้อน​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า “ตึง​สอง​คน​จะ​ก๋าย​เป๋น​คนๆ เดียว​กั๋น”