Search form

1 โครินธ์ 6:19

19หมู่​ต้าน​บ่ฮู้​กา ว่า​ตั๋ว​ของ​หมู่​ต้าน​เป๋น​พระวิหาร​ของ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ตี้​อยู่​ใน​ตั๋ว​ของ​หมู่​ต้าน เซิ่ง​พระเจ้า​ได้​หื้อ​กับ​หมู่​ต้าน​ไว้ จาอั้น​ตั๋ว​ของ​ต้าน​จึง​บ่ได้​เป๋น​ของ​ต้าน แต่​เป๋น​ของ​พระเจ้า