Search form

1 โครินธ์ 6:3

3แล้ว​หมู่​ต้าน​บ่ฮู้​กา ว่า​หมู่​เฮา​จะ​เป๋น​ผู้​ตัดสิน​หมู่​ทูตสวรรค์​ของ​พระเจ้า ถ้า​เป๋น​จาอั้น หมู่​เฮา​ซ้ำ​จะ​ต้อง​ตัดสิน​เรื่อง​ตี้​เกิด​ขึ้น​ใน​จีวิต​นี้​แหม​สัก​มอก​ใด