Search form

1 โครินธ์ 6:4

4จาอั้น ถ้า​หมู่​ต้าน​เป๋น​ถ้อย​เป๋น​ความ​กั๋น หมู่​ต้าน​จะ​เอา​เรื่อง​หมู่​นี้​ไป​หื้อ​คน​ตี้​หมู่​สมาชิก​คริสตจักร​บ่นับถือ​ตัดสิน​หื้อ​กา