Search form

1 โครินธ์ 6:5

5ตี้​ข้าพเจ้า​เขียน​จาอี้ ก็​เปื้อ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ละอาย​ใจ๋ ใน​หมู่​ต้าน​บ่มี​ใผ​ตี้​มี​ผญา​ปั๋ญญา​ปอ​ตี้​จะ​ตัดสิน​เรื่อง​ผิดเถียง​กั๋น​ใน​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ได้​เลย​กา