Search form

1 โครินธ์ 7

กำสอน​เรื่อง​เป๋น​ผัว​เป๋น​เมีย

1เรื่อง​ตี้​หมู่​ต้าน​เขียน​มา​ถาม​ข้าพเจ้า​นั้น ข้าพเจ้า​ขอ​ตอบ​ว่า “ก๋าน​ตี้​ป้อจาย​บ่มี​อะหยัง​กับ​แม่ญิง​เลย​ก็​ดี​แล้ว” 2แต่​ย้อน​ว่า​มี​ก๋าน​เยียะ​บาป​ตาง​เพศ​นัก จาอั้น​ป้อจาย​ก็​สมควร​มี​เมีย​ของ​ตั๋ว​เหีย กับ​แม่ญิง​ก็​สมควร​มี​ผัว​ของ​ตั๋ว​เหีย 3ป้อจาย​ก็​หื้อ​มี​ความ​สัมพันธ์​ตาง​เพศ​กับ​เมีย​ของ​ตั๋ว​ต๋าม​สมควร กับ​คน​เป๋น​เมีย​ก็​หื้อ​มี​ความ​สัมพันธ์​ตาง​เพศ​กับ​ผัว​ของ​ตั๋ว​ต๋าม​สมควร 4ตั๋ว​ของ​คน​เป๋น​เมีย​ก็​บ่ใจ้​ของ​นาง แต่​เป๋น​ของ​ผัว อย่าง​เดียว​กั๋น​ตั๋ว​ของ​คน​เป๋น​ผัว​ก็​บ่ใจ้​ของ​เขา แต่​เป๋น​ของ​เมีย 5ควร​ตี้​จะ​มี​เพศ​สัมพันธ์​กั๋น​ต๋าม​ปกติ นอกจาก​ตึง​สอง​จะ​ตกลง​กั๋น​สัก​หว่าง​นึ่ง เปื้อ​จะ​ถวาย​ตั๋ว​ใน​ก๋าน​อธิษฐาน แล้ว​ก้อย​ปิ๊ก​มา​อยู่​ฮ่วม​กั๋น​แหม เปื้อ​ต้าน​จะ​ได้​บ่ถูก​ซาต๋าน​ล่อลวง​หื้อ​เยียะ​ผิด​ย้อน​ต้าน​อด​บ่ได้ 6ตี้​ข้าพเจ้า​บอก​จาอี้​บ่ใจ้​กำสั่ง แต่​เป๋น​ก๋าน​อนุญาต​ตี้​จะ​งด​มี​เพศ​สัมพันธ์​กั๋น​ต๋าม​แต่​ใจ๋​ของ​ต้าน 7แต๊ๆ แล้ว ข้าพเจ้า​ใค่​อยาก​หื้อ​กู้​คน​เป๋น​โสด​เหมือน​ข้าพเจ้า แต่​กู้​คน​ก็​มี​ของ​ประทาน​ของ​ตั๋ว​ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​หื้อ คน​นึ่ง​มี​อย่าง​นึ่ง แหม​คน​ก็​มี​แหม​อย่าง​นึ่ง

8ข้าพเจ้า​ขอ​บอก​คน​ตี้​บ่ได้​แต่งงาน กับ​หมู่​แม่​หม้าย​ว่า ก๋าน​ตี้​หมู่​เขา​เป๋น​เหมือน​ข้าพเจ้า​ก็​ดี​แล้ว 9แต่​ถ้า​อดใจ๋​บ่ได้​ก็​แต่งงาน​เหีย​เต๊อะ ย้อน​แต่งงาน​เหีย​ก็​ดี​เหลือ​ตี้​จะ​มี​ใจ๋​สลิด​ตั๋ณหา

10ส่วน​คน​ตี้​แต่งงาน​แล้ว ข้าพเจ้า​ขอ​สั่ง​ต๋าม​ตี้​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​สั่ง​ว่า แม่ญิง​ตี้​แต่งงาน​แล้ว ห้าม​ละ​ผัว​ของ​ตั๋ว​ไป 11แต่​ถ้า​นาง​เลิก​กับ​ผัว​ก็​หื้อ​อยู่​เป๋น​โสด​เหีย บ่อั้น​ก็​หื้อ​ปิ๊ก​ไป​คืนดี​กับ​ผัว​อย่าง​เก่า ฝ่าย​คน​เป๋น​ผัว​ก็​ห้าม​หย่า​กับ​เมีย​เน่อ

12ข้าพเจ้า​ขอ​บอก​กับ​คน​อื่นๆ ว่า (​ข้าพเจ้า​อู้​คน​เดียว องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​บ่ได้​บอก​) ถ้า​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​คน​ใด​มี​เมีย​ตี้​บ่ได้​เจื้อ​วางใจ๋​พระคริสต์ กับ​นาง​ก็​ใค่​อยู่​กับ​เขา​ต่อไป เขา​ก็​ห้าม​หย่า​กับ​นาง​เน่อ 13ถ้า​ผู้เจื้อ​แม่ญิง​คน​ใด​มี​ผัว​ตี้​บ่เจื้อ​วางใจ๋​พระคริสต์ กับ​ผัว​ของ​นาง​ก็​ใค่​อยู่​กับ​นาง​ต่อไป นาง​ก็​ห้าม​หย่า​กับ​เขา​เน่อ 14ย้อน​ว่า​ก๋าน​ตี้​ผัว​อยู่​กับ​เมีย​ตี้​เป๋น​ผู้เจื้อ ก็​เยียะ​หื้อ​ผัว​ตี้​บ่เจื้อ​บริสุทธิ์ กับ​ก๋าน​ตี้​เมีย​อยู่​กับ​ผัว​ตี้​เป๋น​ผู้เจื้อ​ก็​เยียะ​หื้อ​เมีย​ตี้​บ่ได้​เจื้อ​บริสุทธิ์​เหมือน​กั๋น ถ้า​บ่จาอั้น ลูกๆ ของ​หมู่​เขา​ก็​จะ​เป๋น​มลทิน แต่​แต๊ๆ ต๋อน​นี้​ลูกๆ ของ​หมู่​เขา​ก็​บริสุทธิ์​แล้ว 15แต่​ถ้า​คน​ตี้​บ่เจื้อ​ใค่​หย่า ก็​หื้อ​เขา​หย่า​กั๋น​เหีย ถ้า​เป๋น​จาอี้​คน​ตี้​เป๋น​ผู้เจื้อ​ก็​บ่ได้​ผูกมัด​อะหยัง​กับ​เขา​แหม​แล้ว ย้อน​ว่า​พระเจ้า​ฮ้อง​หมู่​เฮา​หื้อ​อยู่​กั๋น​อย่าง​สงบ​สุข 16คน​ตี้​เป๋น​เมีย จะ​ฮู้​ได้​จาใด​ว่า​ต้าน​จะ​จ้วย​ผัว​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​บ่ได้ กับ​คน​ตี้​เป๋น​ผัว​จะ​ฮู้​ได้​จาใด​ว่า​ต้าน​จะ​จ้วย​หื้อ​เมีย​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​บ่ได้

ใจ๊​จีวิต​ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​ได้​ฮ้อง​มา

17แต่​จาใด​ก็​ต๋าม องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ก๋ำหนด​หื้อ​แต่​ละ​คน​มี​สภาพ​เป๋น​จาใด ก็​หื้อ​เขา​ปอใจ๋​ตี้​จะ​อยู่​ใน​สภาพ​อย่าง​นั้น​ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​ได้​ฮ้อง​มา นี่​เป๋น​กฎ​ตี้​ข้าพเจ้า​สั่ง​ไว้​ใน​คริสตจักร​ตึงหมด 18ถ้า​ป้อจาย​คน​ไหน​ตี้​พระเจ้า​ฮ้อง ได้​เข้า​พิธี​สุหนัต​แล้ว เขา​ก็​บ่ต้อง​ไป​ลบ​ฮอย​สุหนัต​ตี้​เยียะ​มา กาว่า​ถ้า​ป้อจาย​คน​ไหน​ตี้​พระเจ้า​ฮ้อง​โดย​ตี้​ยัง​บ่ได้​เข้า​พิธี​สุหนัต ก็​บ่ต้อง​ไป​เข้า​ละ​เน่อ 19ย้อน​ว่า​ก๋าน​เข้า​พิธี​สุหนัต​กาว่า​บ่ได้​เข้า​นั้น ก็​บ่ได้​สำคัญ​อะหยัง แต่​ตี้​สำคัญ​คือ​ก๋าน​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ของ​พระเจ้า 20ต๋อน​ตี้​พระเจ้า​ฮ้อง​ใผ​มา​อย่างใด ก็​หื้อ​อยู่​ใน​สภาพ​อย่างอั้น 21พระเจ้า​ฮ้อง​ต้าน​ต๋อน​ตี้​ยัง​เป๋น​ขี้ข้า​อยู่​กา ก็​บ่ต้อง​เป๋น​กั๋งวล​ใน​เรื่อง​นั้น​เลย แต่​ถ้า​หมู่​ต้าน​มี​โอกาส​ตี้​จะ​มี​อิสระ​ได้ ก็​หื้อ​ใจ๊​สิทธิ์​นั้น​เหีย 22ย้อน​ว่า​ใผ​ตี้​เป๋น​ขี้ข้า ต๋อน​ตี้​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ฮ้อง​มา เขา​ก็​ก๋าย​เป๋น​คน​มี​อิสระ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า อย่าง​เดียว​กั๋น​กับ​คน​ตี้​มี​อิสระ​อยู่​แล้ว ต๋อน​ตี้​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ฮ้อง​มา เขา​ก็​ก๋าย​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​พระคริสต์ 23พระเจ้า​ซื้อ​หมู่​ต้าน​มา​แปง​นัก​ขนาด จาอั้น​ห้าม​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​คน​เน่อ 24ปี้น้อง​ตังหลาย พระเจ้า​ฮ้อง​หมู่​ต้าน​มา​ใน​สภาพ​ใด ก็​หื้อ​อยู่​ใน​สภาพ​นั้น​ต่อหน้า​พระเจ้า​เน่อ

ปั๋ญหา​เกี่ยวกับ​ก๋าน​แต่งงาน

25สำหรับ​คน​ตี้​ยัง​บ่ได้​แต่งงาน​นั้น กำ​ต่อ​ไป​นี้​บ่ได้​มา​จาก​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า แต่​ข้าพเจ้า​ขอ​ออก​กำกึ๊ด​หน้อย​เต๊อะ​ใน​ฐานะ​ตี้​ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​ตี้​ไว้​ใจ๋​ได้​โดย​ความ​เมตต๋า​จาก​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า 26ย้อน​ความ​ยุ่งยาก​ตี้​มี​อยู่​ใน​สมัย​บ่าเดี่ยว​นี้ ข้าพเจ้า​กึ๊ด​ว่า​ก็​ดี​แล้ว​ตี้​หมู่​ต้าน​จะ​อยู่​อย่าง​ตี้​เป๋น​อยู่ 27ถ้า​ต้าน​มี​เมีย​อยู่ ก็​บ่ต้อง​เลิก​กั๋น ถ้า​ต้าน​ยัง​บ่มี​เมีย​เตื้อ ก็​บ่ต้อง​เซาะ​ละ 28ถ้า​จะ​แต่งงาน​ก็​บ่ได้​เยียะ​ผิด​อะหยัง ถ้า​แม่ญิง​ตี้​ยัง​บ่ได้​แต่งงาน​จะ​แต่งงาน ก็​บ่ได้​เยียะ​ผิด​เหมือน​กั๋น แต่​คน​ตี้​แต่งงาน​แล้ว ก็​จะ​มี​ปั๋ญหา​สะป๊ะ​สะเป้ด ข้าพเจ้า​บ่อยาก​หื้อ​หมู่​ต้าน​ปะ​ปั๋ญหา​หมู่​นี้ 29ปี้น้อง​ตังหลาย ข้าพเจ้า​หมายเถิง​ว่า เวลา​เหลือ​บ่นัก​แล้ว จาอั้น​ตั้งแต่​นี้​ไป​หื้อ​คน​ตี้​มี​เมีย​แล้ว ใจ๊​จีวิต​เหมือน​ยัง​บ่มี​เมีย​เตื้อ 30คน​ตี้​โศกเศร้า ก็​หื้อ​เยียะ​เหมือน​คน​บ่ได้​โศกเศร้า คน​ตี้​ใค่หัว ก็​หื้อ​เยียะ​เหมือน​คน​บ่มี​ความ​สุข คน​ตี้​ซื้อ​ข้าว​ของ​มา ก็​หื้อ​เยียะ​เหมือน​บ่ใจ้​เป๋น​เจ้าของ​สิ่ง​นั้น 31กับ​คน​ตี้​ใจ๊​ของ​ของ​โลก​นี้ ก็​เยียะ​เหมือน​ว่า​บ่ได้​ใจ๊​มัน​อย่าง​เต๋มตี้ ย้อน​โลก​ตี้​เป๋น​อยู่​บ่าเดี่ยว​นี้​ก่ำลัง​จะ​ล่วง​ป๊น​ไป

32ข้าพเจ้า​บ่อยาก​หื้อ​หมู่​ต้าน​เป๋น​ห่วง​อะหยัง ป้อจาย​ตี้​บ่ได้​แต่งงาน​ก็​จะ​เอา​ใจ๋​ใส่​กับ​ก๋าน​งาน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า เปื้อ​จะ​เยียะ​หื้อ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ปอใจ๋ 33แต่​ป้อจาย​ตี้​แต่งงาน​แล้ว​ก็​เอา​ใจ๋​ใส่​ใน​สิ่ง​ตี้​เป๋น​ของ​โลก​นี้ เปื้อ​จะ​เยียะ​หื้อ​เมีย​ปอใจ๋ 34เขา​จึง​ต้อง​แบ่ง​ความ​สนใจ๋​ออก​เป๋น​สอง​ฝ่าย แม่ญิง​ตี้​ยัง​บ่ได้​แต่งงาน กาว่า​แม่ญิง​ตี้​บ่เกย​มี​ผัว​ก็​เอา​ใจ๋​ใส่​ก๋าน​งาน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า เปื้อ​ตี้​นาง​จะ​ได้​เป๋น​ผู้​บริสุทธิ์​ตึง​ก๋าย​ตึง​ใจ๋ แต่​ส่วน​แม่ญิง​ตี้​แต่งงาน​แล้ว​ก็​เอาใจ๋​ใส่​ใน​สิ่ง​ตี้​เป๋น​ของ​โลก​นี้ เปื้อ​จะ​เยียะ​หื้อ​ผัว​ปอใจ๋ 35ตี้​ข้าพเจ้า​อู้​จาอี้​นั้น ก็​เปื้อ​ใค่​จ้วย​หมู่​ต้าน บ่ใจ้​เอา​ห่วง​มา​ก๊อง​คอ​หื้อ​เน่อ แต่​เปื้อ​จะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​เยียะ​ใน​สิ่ง​ตี้​ถูกต้อง กับ​ถวาย​ตั๋ว​ฮับใจ๊​พระเจ้า​โดย​บ่ห่วง​หน้า​ห่วง​หลัง​เลย

36ส่วน​ป้อจาย​ตี้​หมั้น​แล้ว​แต่​ยัง​บ่ได้​แต่ง​เตื้อ ต่อ​มา​ถ้า​เขา​กึ๊ด​ว่า​เขา​เยียะ​บ่สมควร​ต่อ​กู้​หมั้น แล้ว​เขา​ทน​ต่อ​ตั๋ณหา​ของ​ตั๋ว​บ่ได้ กับ​เขา​กึ๊ด​ว่า​เขา​สมควร​แต่งงาน​ได้​แล้ว ก็​หื้อ​เขา​แต่ง​ต๋าม​ตี้​เขา​ต้องก๋าน​เหีย ย้อน​บ่ได้​เป๋น​บาป​อะหยัง 37แต่​ถ้า​เขา​ตั้งใจ๋​แต๊ๆ กับ​บ่มี​ความ​จ๋ำเป๋น​ตี้​จะ​ต้อง​แต่งงาน แล้ว​บ่ได้​ตก​อยู่​ใน​ตั๋ณหา​ของ​ตั๋ว กับ​ตัดสินใจ๋​ตี้​จะ​บ่แต่งงาน​กับ​กู้​หมั้น​ของ​เขา เขา​ก็​เยียะ​ดี​แล้ว 38จาอั้น ป้อจาย​ตี้​แต่งงาน​กับ​กู้​หมั้น​ของ​ตั๋ว​ก็​เป๋น​สิ่ง​ตี้​ดี แต่​คน​ตี้​บ่ได้​แต่งงาน​กับ​กู้​หมั้น​นั้น​ก็​เป๋น​สิ่ง​ตี้​ดี​เหลือ

39แม่ญิง​ตี้​แต่งงาน​แล้ว ก็​ถือ​ว่า​ผูกมัด​กับ​ผัว​ไป จ๋น​เต้า​ตี้​ผัว​ยัง​มี​จีวิต​อยู่ แต่​ถ้า​ผัว​ต๋าย​ไป นาง​ก็​มี​อิสระ​ตี้​จะ​แต่งงาน​กับ​ใผ​ก็​ได้​ต๋าม​ตี้​ต้องก๋าน แต่​ต้อง​เป๋น​ผู้เจื้อ​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เน่อ 40แต่​ข้าพเจ้า​กึ๊ด​ว่า​ถ้า​นาง​อยู่​คน​เดียว​เหีย ก็​จะ​เป๋น​สุข​เหลือ กับ​ข้าพเจ้า​กึ๊ด​ว่า​ตี้​ข้าพเจ้า​แนะนำ​จาอี้ ก็​มา​จาก​พระวิญญาณ​ของ​พระเจ้า