Search form

1 โครินธ์ 7:1

กำสอน​เรื่อง​เป๋น​ผัว​เป๋น​เมีย

1เรื่อง​ตี้​หมู่​ต้าน​เขียน​มา​ถาม​ข้าพเจ้า​นั้น ข้าพเจ้า​ขอ​ตอบ​ว่า “ก๋าน​ตี้​ป้อจาย​บ่มี​อะหยัง​กับ​แม่ญิง​เลย​ก็​ดี​แล้ว”