Search form

1 โครินธ์ 7:12

12ข้าพเจ้า​ขอ​บอก​กับ​คน​อื่นๆ ว่า (​ข้าพเจ้า​อู้​คน​เดียว องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​บ่ได้​บอก​) ถ้า​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​คน​ใด​มี​เมีย​ตี้​บ่ได้​เจื้อ​วางใจ๋​พระคริสต์ กับ​นาง​ก็​ใค่​อยู่​กับ​เขา​ต่อไป เขา​ก็​ห้าม​หย่า​กับ​นาง​เน่อ