Search form

1 โครินธ์ 7:13

13ถ้า​ผู้เจื้อ​แม่ญิง​คน​ใด​มี​ผัว​ตี้​บ่เจื้อ​วางใจ๋​พระคริสต์ กับ​ผัว​ของ​นาง​ก็​ใค่​อยู่​กับ​นาง​ต่อไป นาง​ก็​ห้าม​หย่า​กับ​เขา​เน่อ