Search form

1 โครินธ์ 7:14

14ย้อน​ว่า​ก๋าน​ตี้​ผัว​อยู่​กับ​เมีย​ตี้​เป๋น​ผู้เจื้อ ก็​เยียะ​หื้อ​ผัว​ตี้​บ่เจื้อ​บริสุทธิ์ กับ​ก๋าน​ตี้​เมีย​อยู่​กับ​ผัว​ตี้​เป๋น​ผู้เจื้อ​ก็​เยียะ​หื้อ​เมีย​ตี้​บ่ได้​เจื้อ​บริสุทธิ์​เหมือน​กั๋น ถ้า​บ่จาอั้น ลูกๆ ของ​หมู่​เขา​ก็​จะ​เป๋น​มลทิน แต่​แต๊ๆ ต๋อน​นี้​ลูกๆ ของ​หมู่​เขา​ก็​บริสุทธิ์​แล้ว