Search form

1 โครินธ์ 7:15

15แต่​ถ้า​คน​ตี้​บ่เจื้อ​ใค่​หย่า ก็​หื้อ​เขา​หย่า​กั๋น​เหีย ถ้า​เป๋น​จาอี้​คน​ตี้​เป๋น​ผู้เจื้อ​ก็​บ่ได้​ผูกมัด​อะหยัง​กับ​เขา​แหม​แล้ว ย้อน​ว่า​พระเจ้า​ฮ้อง​หมู่​เฮา​หื้อ​อยู่​กั๋น​อย่าง​สงบ​สุข