Search form

1 โครินธ์ 7:17

ใจ๊​จีวิต​ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​ได้​ฮ้อง​มา

17แต่​จาใด​ก็​ต๋าม องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ก๋ำหนด​หื้อ​แต่​ละ​คน​มี​สภาพ​เป๋น​จาใด ก็​หื้อ​เขา​ปอใจ๋​ตี้​จะ​อยู่​ใน​สภาพ​อย่าง​นั้น​ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​ได้​ฮ้อง​มา นี่​เป๋น​กฎ​ตี้​ข้าพเจ้า​สั่ง​ไว้​ใน​คริสตจักร​ตึงหมด