Search form

1 โครินธ์ 7:18

18ถ้า​ป้อจาย​คน​ไหน​ตี้​พระเจ้า​ฮ้อง ได้​เข้า​พิธี​สุหนัต​แล้ว เขา​ก็​บ่ต้อง​ไป​ลบ​ฮอย​สุหนัต​ตี้​เยียะ​มา กาว่า​ถ้า​ป้อจาย​คน​ไหน​ตี้​พระเจ้า​ฮ้อง​โดย​ตี้​ยัง​บ่ได้​เข้า​พิธี​สุหนัต ก็​บ่ต้อง​ไป​เข้า​ละ​เน่อ