Search form

1 โครินธ์ 7:19

19ย้อน​ว่า​ก๋าน​เข้า​พิธี​สุหนัต​กาว่า​บ่ได้​เข้า​นั้น ก็​บ่ได้​สำคัญ​อะหยัง แต่​ตี้​สำคัญ​คือ​ก๋าน​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ของ​พระเจ้า