Search form

1 โครินธ์ 7:29

29ปี้น้อง​ตังหลาย ข้าพเจ้า​หมายเถิง​ว่า เวลา​เหลือ​บ่นัก​แล้ว จาอั้น​ตั้งแต่​นี้​ไป​หื้อ​คน​ตี้​มี​เมีย​แล้ว ใจ๊​จีวิต​เหมือน​ยัง​บ่มี​เมีย​เตื้อ