Search form

1 โครินธ์ 7:3

3ป้อจาย​ก็​หื้อ​มี​ความ​สัมพันธ์​ตาง​เพศ​กับ​เมีย​ของ​ตั๋ว​ต๋าม​สมควร กับ​คน​เป๋น​เมีย​ก็​หื้อ​มี​ความ​สัมพันธ์​ตาง​เพศ​กับ​ผัว​ของ​ตั๋ว​ต๋าม​สมควร