Search form

1 โครินธ์ 7:30

30คน​ตี้​โศกเศร้า ก็​หื้อ​เยียะ​เหมือน​คน​บ่ได้​โศกเศร้า คน​ตี้​ใค่หัว ก็​หื้อ​เยียะ​เหมือน​คน​บ่มี​ความ​สุข คน​ตี้​ซื้อ​ข้าว​ของ​มา ก็​หื้อ​เยียะ​เหมือน​บ่ใจ้​เป๋น​เจ้าของ​สิ่ง​นั้น