Search form

1 โครินธ์ 7:34

34เขา​จึง​ต้อง​แบ่ง​ความ​สนใจ๋​ออก​เป๋น​สอง​ฝ่าย แม่ญิง​ตี้​ยัง​บ่ได้​แต่งงาน กาว่า​แม่ญิง​ตี้​บ่เกย​มี​ผัว​ก็​เอา​ใจ๋​ใส่​ก๋าน​งาน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า เปื้อ​ตี้​นาง​จะ​ได้​เป๋น​ผู้​บริสุทธิ์​ตึง​ก๋าย​ตึง​ใจ๋ แต่​ส่วน​แม่ญิง​ตี้​แต่งงาน​แล้ว​ก็​เอาใจ๋​ใส่​ใน​สิ่ง​ตี้​เป๋น​ของ​โลก​นี้ เปื้อ​จะ​เยียะ​หื้อ​ผัว​ปอใจ๋