Search form

1 โครินธ์ 7:36

36ส่วน​ป้อจาย​ตี้​หมั้น​แล้ว​แต่​ยัง​บ่ได้​แต่ง​เตื้อ ต่อ​มา​ถ้า​เขา​กึ๊ด​ว่า​เขา​เยียะ​บ่สมควร​ต่อ​กู้​หมั้น แล้ว​เขา​ทน​ต่อ​ตั๋ณหา​ของ​ตั๋ว​บ่ได้ กับ​เขา​กึ๊ด​ว่า​เขา​สมควร​แต่งงาน​ได้​แล้ว ก็​หื้อ​เขา​แต่ง​ต๋าม​ตี้​เขา​ต้องก๋าน​เหีย ย้อน​บ่ได้​เป๋น​บาป​อะหยัง