Search form

1 โครินธ์ 7:37

37แต่​ถ้า​เขา​ตั้งใจ๋​แต๊ๆ กับ​บ่มี​ความ​จ๋ำเป๋น​ตี้​จะ​ต้อง​แต่งงาน แล้ว​บ่ได้​ตก​อยู่​ใน​ตั๋ณหา​ของ​ตั๋ว กับ​ตัดสินใจ๋​ตี้​จะ​บ่แต่งงาน​กับ​กู้​หมั้น​ของ​เขา เขา​ก็​เยียะ​ดี​แล้ว