Search form

1 โครินธ์ 7:40

40แต่​ข้าพเจ้า​กึ๊ด​ว่า​ถ้า​นาง​อยู่​คน​เดียว​เหีย ก็​จะ​เป๋น​สุข​เหลือ กับ​ข้าพเจ้า​กึ๊ด​ว่า​ตี้​ข้าพเจ้า​แนะนำ​จาอี้ ก็​มา​จาก​พระวิญญาณ​ของ​พระเจ้า