Search form

1 โครินธ์ 7:7

7แต๊ๆ แล้ว ข้าพเจ้า​ใค่​อยาก​หื้อ​กู้​คน​เป๋น​โสด​เหมือน​ข้าพเจ้า แต่​กู้​คน​ก็​มี​ของ​ประทาน​ของ​ตั๋ว​ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​หื้อ คน​นึ่ง​มี​อย่าง​นึ่ง แหม​คน​ก็​มี​แหม​อย่าง​นึ่ง