Search form

1 โครินธ์ 8

ของกิ๋น​ตี้​ปู่จา​หื้อ​ฮูป​เคารพ

1ข้าพเจ้า​ขอ​อู้​เถิง​ของกิ๋น​ตี้​เอา​ไป​ปู่จา​ฮูป​เคารพ​แล้ว เฮา​กู้​คน​ก็​ฮู้​อยู่​ว่า “กู้ๆ คน​ก็​มี​ความ​ฮู้” ความ​ฮู้​จาอั้น​นั้น​ก็​เยียะ​หื้อ​คน​กึ๊ด​ว่า​ตั๋ว​เก่า​นั้น​ยิ่งใหญ่ แต่​ความ​ฮัก​นั้น​เสริมสร้าง​คน​หื้อ​ดี​ขึ้น 2ถ้า​ใผ​กึ๊ด​ว่า​ตั๋ว​เขา​นั้น​ฮู้​อะหยัง​แล้ว แต๊ๆ คน​นั้น​ยัง​บ่ฮู้​ใน​สิ่ง​ตี้​เขา​สมควร​จะ​ฮู้ 3แต่​ถ้า​ใผ​ฮัก​พระเจ้า พระเจ้า​ก็​ฮู้จัก​คน​นั้น

4จาอั้น ก๋าน​กิ๋น​ของกิ๋น​ตี้​เอา​ไป​ปู่จา​ฮูป​เคารพ​แล้ว​นั้น เฮา​ฮู้​อยู่​แล้ว​ว่า “ฮูป​เคารพ​ใน​โลก​นี้​เป๋น​สิ่ง​ตี้​บ่มี​สาระ” กับ “เฮา​ฮู้​ว่า​มี​พระเจ้า​แต๊​อยู่​องค์​เดียว​เต้าอั้น” 5เถิงแม้​ว่า​จะ​มี​ตี้​เขา​ฮ้อง​กั๋น​ว่า “เทพเจ้า” อยู่​นัก บ่ว่า​จะ​อยู่​ใน​ต๊องฟ้า กาว่า​ใน​โลก แต๊ๆ แล้ว​มี​เทพเจ้า​กาว่า​พระ​นั้น​พระ​นี่​เต๋ม​ไป​หมด 6แต่​สำหรับ​เฮา​แล้ว​มี​พระเจ้า​แต๊​องค์​เดียว​คือ​พระบิดา ตี้​สร้าง​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง กับ​จีวิต​เฮา​ก็​อยู่​เปื้อ​พระองค์ เฮา​มี​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​องค์​เดียว​เต้าอั้น​คือ​พระเยซู​คริสต์ ตี้​พระเจ้า​สร้าง​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ผ่าน​ตาง​พระองค์ กับ​เฮา​ก็​มี​จีวิต​อยู่​โดย​ผ่าน​ตาง​พระองค์​ตวย

7แต่​บ่ใจ้​กู้​คน​ตี้​มี​ความ​ฮู้​จาอี้ บาง​คน​ตี้​เกย​นับถือ​ฮูป​เคารพ เมื่อ​เขา​กิ๋น​ของกิ๋น​ตี้​เกย​เอา​ไป​ปู่จา​ฮูป​เคารพ เขา​ก็​ยัง​กึ๊ด​ว่า​เป๋น​ของกิ๋น​ตี้​ปู่จา​ฮูป​เคารพ​ตี้​มี​จีวิต​แต๊ๆ จิต​สำนึก​ของ​เขา​ยัง​อ่อนแอ​อยู่ เขา​เลย​ฮู้สึก​ว่า​เขา​เป๋น​มลทิน​ตี้​ไป​กิ๋น​ของกิ๋น​จาอั้น 8แต่​ของกิ๋น​บ่ได้​เยียะ​หื้อ​เฮา​ติดสนิท​กับ​พระเจ้า ถ้า​เฮา​บ่กิ๋น เฮา​ก็​บ่ได้​ดี​ขึ้น ถ้า​กิ๋น​ก็​บ่ได้​ด้อย​ลง 9แต่​หละวัง​หื้อ​ดี ห้าม​หื้อ​สิทธิ์​ของ​หมู่​ต้าน​ตี้​จะ​กิ๋น​กาว่า​บ่กิ๋น เยียะ​หื้อ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตี้​ยัง​บ่เข้มแข็ง​เตื้อ​ต้อง​หลง​ไป​เน่อ 10ย้อน​ว่า​ถ้า​เขา​หมู่​นั้น​หัน​ต้าน​ตี้​มี​ความ​ฮู้​นัก​เหลือ กิ๋น​ของกิ๋น​ใน​วิหาร​ของ​ฮูป​เคารพ หมู่​เขา​จะ​บ่ก้า​กิ๋น​ของกิ๋น​ตี้​ปู่จา​ฮูป​เคารพ​ตวย​กา เถิงแม้​ว่า​จิต​สำนึก​ของ​หมู่​เขา​บอก​ว่า​เป๋น​สิ่ง​ตี้​ผิด 11ก็​จะ​ก๋าย​เป๋น​ว่า ปี้น้อง​ตี้​มี​ความ​เจื้อ​บ่เข้มแข็ง​ตี้​พระคริสต์​ได้​สละ​จีวิต​เปื้อ​เขา​หมู่​นี้ จะ​ต้อง​ฉิบหาย​ไป​ย้อน​ความ​ฮู้​ของ​ต้าน 12เมื่อ​ต้าน​ได้​เยียะ​บาป​ต่อ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​จาอี้ กับ​เยียะ​หื้อ​จิต​สำนึก​ของ​เขา​ตี้​อ่อนแอ​ใน​ความ​เจื้อ​ต้อง​เสีย​ไป ต้าน​ก็​ได้​เยียะ​บาป​ต่อ​พระคริสต์​ตวย 13ย้อน​จาอั้น ถ้า​ก๋าน​กิ๋น​ของกิ๋น​เยียะ​หื้อ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ของ​ข้าพเจ้า​หลงผิด ข้าพเจ้า​ก็​จะ​บ่กิ๋น​จิ๊น​แหม​ต่อไป เปื้อ​ว่า​ข้าพเจ้า​จะ​ได้​บ่เป๋น​ต้น​เหตุ​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​เยียะ​บาป