Search form

1 โครินธ์ 8:1

ของกิ๋น​ตี้​ปู่จา​หื้อ​ฮูป​เคารพ

1ข้าพเจ้า​ขอ​อู้​เถิง​ของกิ๋น​ตี้​เอา​ไป​ปู่จา​ฮูป​เคารพ​แล้ว เฮา​กู้​คน​ก็​ฮู้​อยู่​ว่า “กู้ๆ คน​ก็​มี​ความ​ฮู้” ความ​ฮู้​จาอั้น​นั้น​ก็​เยียะ​หื้อ​คน​กึ๊ด​ว่า​ตั๋ว​เก่า​นั้น​ยิ่งใหญ่ แต่​ความ​ฮัก​นั้น​เสริมสร้าง​คน​หื้อ​ดี​ขึ้น