Search form

1 โครินธ์ 8:10

10ย้อน​ว่า​ถ้า​เขา​หมู่​นั้น​หัน​ต้าน​ตี้​มี​ความ​ฮู้​นัก​เหลือ กิ๋น​ของกิ๋น​ใน​วิหาร​ของ​ฮูป​เคารพ หมู่​เขา​จะ​บ่ก้า​กิ๋น​ของกิ๋น​ตี้​ปู่จา​ฮูป​เคารพ​ตวย​กา เถิงแม้​ว่า​จิต​สำนึก​ของ​หมู่​เขา​บอก​ว่า​เป๋น​สิ่ง​ตี้​ผิด