Search form

1 โครินธ์ 8:13

13ย้อน​จาอั้น ถ้า​ก๋าน​กิ๋น​ของกิ๋น​เยียะ​หื้อ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ของ​ข้าพเจ้า​หลงผิด ข้าพเจ้า​ก็​จะ​บ่กิ๋น​จิ๊น​แหม​ต่อไป เปื้อ​ว่า​ข้าพเจ้า​จะ​ได้​บ่เป๋น​ต้น​เหตุ​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​เยียะ​บาป