Search form

1 โครินธ์ 8:4

4จาอั้น ก๋าน​กิ๋น​ของกิ๋น​ตี้​เอา​ไป​ปู่จา​ฮูป​เคารพ​แล้ว​นั้น เฮา​ฮู้​อยู่​แล้ว​ว่า “ฮูป​เคารพ​ใน​โลก​นี้​เป๋น​สิ่ง​ตี้​บ่มี​สาระ” กับ “เฮา​ฮู้​ว่า​มี​พระเจ้า​แต๊​อยู่​องค์​เดียว​เต้าอั้น”