Search form

1 โครินธ์ 8:6

6แต่​สำหรับ​เฮา​แล้ว​มี​พระเจ้า​แต๊​องค์​เดียว​คือ​พระบิดา ตี้​สร้าง​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง กับ​จีวิต​เฮา​ก็​อยู่​เปื้อ​พระองค์ เฮา​มี​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​องค์​เดียว​เต้าอั้น​คือ​พระเยซู​คริสต์ ตี้​พระเจ้า​สร้าง​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ผ่าน​ตาง​พระองค์ กับ​เฮา​ก็​มี​จีวิต​อยู่​โดย​ผ่าน​ตาง​พระองค์​ตวย